Kristusbilden

Kristusbilden


I Kristinebergsgruvan arbetade den 28 november 1946 bergarbetare Johan Olofsson med malmlastning från brytningsrum 6 i A-malmen på 107 meters nivå. Han sköt en sista salva före midnatt och gick sedan av sitt skift.


Klockan fem nästa morgon, den 29 november 1946, började Albert Jönsson sitt skift. När Jönsson kom in i brytningsrummet överraskades han av den syn som framträdde: En Kristusgestalt, över 2 meter hög, sågs i strålkastarbelysningen i bergväggens silverglänsande vita sericitkvartsit inramad i mörkare kloritkvartsit.


Endast ett fåtal meter från den plats där detta hände finns idag denna anläggning 90 meter under jord.


I början av april 2024 uppenbarades ytterligare en bild på bergväggen


Välkomna till oss

– så får ni höra resten av historien!